Privacy

Lees hier ons privacy beleid.

Privacy policy

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Hoveniersbedrijf Overbeek kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt

van de diensten van Hoveniersbedrijf Overbeek en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een

contactformulier op de website aan Hoveniersbedrijf Overbeek verstrekt. Hoveniersbedrijf Overbeek kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

- Uw voor- en achternaam

- Uw adresgegevens

- Uw telefoonnummer

- Uw e-mailadres

- Uw IP-adres

WAAROM Hoveniersbedrijf Overbeek GEGEVENS NODIG HEEFT

Hoveniersbedrijf Overbeek verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen.

Daarnaast kan Hoveniersbedrijf Overbeek uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het

uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit

onze dienstverlening.

HOE LANG Hoveniersbedrijf Overbeek GEGEVENS BEWAART

Hoveniersbedrijf Overbeek bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

Hoveniersbedrijf Overbeek  verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Privacyverklaring

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Hoveniersbedrijf Overbeek  worden algemene bezoekgegevens bijgehouden,

waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw

browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag

op de website. Hoveniersbedrijf Overbeek gebruikt deze informatie om de werking van de website

te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan

derden verstrekt.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een

verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@hoveniersbedrijfoverbeek.nl

Hoveniersbedrijf Overbeek zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

Hoveniersbedrijf Overbeek neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende

maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en

ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van

misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Hoveniersbedrijf Overbeek

verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Hoveniersbedrijf Overbeek  op via

info@hoveniersbedrijfoverbeek.nlwww.hoveniersbedrijfoverbeek.nl is een website van Hoveniersbedrijf Overbeek.

Hoveniersbedrijf Overbeek is als volgt te bereiken:

Postadres: Hoogenhouckstraat 16   2614 BW  Delft

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 70481644

Telefoon: 06- 1111 0689

E-mailadres: info@hoveniersbedrijfoverbeek.nl